LCCI 2023年4月試報考資訊 2022-12-30
復課通知 2022-08-02
靈均進修中心場所二維碼 2022-01-15
LCCI 2021年11及12月試免費試前示範 2021-09-01
首頁 前一頁 1 2 3 下一頁 末頁

 

 

 

 

本校課程已納入持續進修發展計劃

報名查詢請往南灣中華廣場14樓M(身份證明局樓上)